תגובות אחרונות

  תנאי שימוש

  תנאי שימוש – הערה חשובה! כל התוכן באתר ובנספחיו, העצות וההמלצות מבוססים על מקורות שונים, לא כולם בדוקים ומהימנים. האתר לא נכתב ולא נבדק על ידי בעל מקצוע בתחום הרפואה, היעוץ או הדיאטה ועל כן המידע באתר לכל סוגיו עלול להיות חלקי, שגוי, מוטעה או משובש. יש להיוועץ בבעל מקצוע מתאים למקרה האישי שלך בטרם נקיטת כל פעולה או המלצה הקשורה לתכני האתר. השימוש באתר ובמידע שבו על אחריותך בלבד! האתר כתוב בלשון זכר ומיועד לזכר ונקבה כאחד. אין להעתיק בכל דרך תכנים בכל סוג ובכל היקף מאתר זה. צור קשר

  Medical Disclaimer

  The information at this website is not intended to be a substitute for professional medical advice. It is important to seek the advice of a physician about any medical condition or symptom. Readers should not delay seeking medical treatment in response to anything they may read at this website. Anyone experiencing unusual symptoms that persist for more than is reasonable should consult with a doctor immediately. It is also important to seek the advice of a physician, registered dietitian, pharmacist, or other qualified health professional about the appropriateness of taking any vitamins, minerals, or dietary supplements, and their possible interactions with any prescription medicines you might be taking. Always keep an updated list of all prescription medications and products such as multivitamins or herbal supplements which you take on a regular basis.

  Diet Disclaimer
  Reasonable care has been taken in preparing the articles at this website, and the information provided herein is believed to be accurate at the time of going to press. However, the material is not to be taken as a complete guide.
  The information is not intended to be taken as medical advice, nor is it intended to cure any disease. Readers should always consult with a medical professional about detailed questions regarding their personal health.
  Information on various diet programs is provided as general advice but is not to be taken as medical advice, nor seen as suitable for every individual. We make no guarantee with respect to whether or not an individual will lose weight.
  Readers should proceed with caution when starting any new diet or exercise regimen. Readers with any pre-existing medication or health concern, or those seeking to lose more than 20 pounds, should consult with their doctor before undertaking any diet.
  Readers should also exercise extreme caution if they opt to take any weight loss aid products such as pills, powders, drinks or meal replacement foods.