Home » Posts tagged with » אנורקסיה

אנורקסיה נרבוזה | מודל טיפול חדש באנורקסיה

אנורקסיה נרבוזה | מודל טיפול חדש באנורקסיה

מודל טיפול חדש באנורקסיה נרבוזה בשיתוף ההורים. מה זו מחלת אנורקסיה? מי נפגע ממחלת אנורקסיה?…

קארן קרפנטר- נפטרה עקב סיבוכי אנורקסיה

קארן קרפנטר- נפטרה עקב סיבוכי אנורקסיה

ב-4 בפברואר 1983, כחודש לפני יום הולדתה ה-33, לקתה קארן בדום לב בבית הוריה שבדאווני. היא הובהלה לבית החולים המקומי, שם הוכרז מותה מדום לב כעבור 20 דקות, בשעה 09:51.…