Home » 2019

החיים שלי הם טקס רודף טקס

החיים שלי הם טקס רודף טקס

כל מי שמכיר אותי יודע שהמילה "טקסיות" הומצאה עבורי. החיים שלי הם טקס רודף טקס. כל חיי אני בחזרה גנרלית לקראת הטקס היום יומי שלי. אני חיה במען מרובע שווה…