Home » Posts tagged with » אכילה

הצלחת שלי המלצות תזונתיות חדשות בארהב

הצלחת שלי המלצות תזונתיות חדשות בארהב

המלצות תזונתיות חדשות בארה"ב. במקום פרמידת המזון הותיקה נבחרה שיטה חדשה המייצגת את ההמלצות לתזונה נכונה ובריאה. שיטה זו נקראת:"הצלחת שלי" הצלחת שלי היא שיטה קלה להבנה…