Home » 2011 » פברואר

BMI

BMI

השמנה | משקל עודף | אינדקס גוף השמנה היא מצב שבו אדם צורך מאכלים ומשקאות שהערך האנרגטי והקלורי שלהם הוא נמוך מהאנרגיה שהוא מוציא. המנגנון לבדיקה האם אדם סובל מהשמנה…